Խորհրդատվական ծառայություններ օժանդակելու հանրապետության 15 բնակավայրերի համար կայուն և կանաչ զարգացման մոդելների մշակմանը

Նախագծի նկարագրոթյուն

Նախագծի շրջանակներում ստեղծված երեք հոգանոց աշխատանքային խումբն իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները՝

  1. Ուսումնասիրել միջազգային լավագույն փորձը քաղաքային կանաչապատման, էներգաարդյունավետության, էներգախնայողության և կենցաղային թափոնների կայուն կառավարման ոլորտներում;
  2. Մշակել իրավական կարգավորումների փաթեթ ուղղված նշված ոլորտների բարելավմանը;
  3. Գործընկերների, շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների ակցկացում՝ ապահովելու ներդաշնակությունը ազգային քաղաքականության և ծրագրի, ուսումնասիրության արդյունքների միջև։

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը

07․2021-02․2022

Պատվիրատու

«Էյ-Թի-Փի» Բարեգործական հիմնադրամ