Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքում 10հա ինտենսիվ այգու բիզնես պլանի մշակում

Նախագծի նկարագրություն

Իրականացվել են գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների դաշտային ուսումնասիրություններ, պիտանելիության գնահատում ու բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական պայմանների վերլուծություն։
Ստացված տվյալների հիման վրա մշակվել է ինտենսիվ այգու հիմնադրման ու կառավարման բիզնես պլան։ Նախագծի շրջանակներում մենք համագործակցել ենք հանրապետության լավագույն մասնագետների ու արտերկրի հանրաճանաչ լաբորատորիաների հետ։
Նախագծի նպատակն է եղել խթանել առավել թիրախավորված ներդրումները։

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը

05․2018-02․2019

Գործընկեր
Սի-Էլ-Էյ Ինջինիիրինգ ՍՊԸ