#Մարտահրավեր2050 Ստորագրելով Փարիզյան համաձայնագիրը՝ մեր հանարապետությունը պարտավորություն է ստանձնել ավելացնել անտառածածկ տարածքը 260,000 հա-ով մինչ 2050 թ: Իմանալ ավելին

Մեր մասին

Մենք կայուն զարգացման գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող մասնագետների թիմ ենք։
Սոլյուտոնը հիմնվել է 2017 թ-ին, Հայաստանում` որպես բնական ռեսուրսների կառավարման և կանաչ տնտեսության ոլորտներում մասնագիտական ծառայություններ մատուցող կառույց: Մենք մատուցում ենք խորհրդատվական ծառություններ և ապահովում աշխատանքների իրականացում:

Աշխատակազմ

Փորձագետներ

Մուշեղ Մկրտչյան

ԱՏՀ

Լիանա Մարգարյան

Ջրային ռեսուրսների կառավարում

Հրանտ Խաչատրյան

Հողագիտություն, ագրոքիմիա

Գնել Պողոսյան

Լանդշաֆտային կենսաբանություն

Արթուր Հայրապետյան

Գյուղական համայնքների տնտեսական զարգացում և շուկայի ձևավորում

Արմեն Բոդոյան

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Սոֆիա Տվարաձե

Պահպանվող տարածքների կառավարում

Աստղիկ Ղազարյան

Կենդանաբանություն

Թագուհի Մանվելյան

Կայուն զբոսաշրջություն և հյուրընկալություն

Տիգրան Օգանեզով

Շրջակա միջավյրի վրա ազդեցության գնահատում

Իվան Գաբրիելյան

Բուսաբանություն

Դավիթ Աբովյան

Անտառների գույքագրում

#Մարտահրավեր2050

Գործընկերներ