Ագրո բիզնես և սննդի անվտանգություն

Ոլորտի ստրատեգիական լինելը պայմանավորված է վերջինիս խոշոր մասնաբաժնով՝ բնական ռեսուրսների օգտագործման և ոչ համաչափ վերարտադրության։ Մեր նպատակն է ուղղորդել գործարար նախագծերը կամ առկա նախաձեռնություններն գործելու ռեսուրս խնայողության, նորարության, կայունության և անվտանգության սկզբունքներով։

Այս ոլորտում մասնակցության մեր շրջանակը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում՝ բիզնես նախագծերի մշակում և իրականացում, ISO 22000 սննդի անվտանգության միջազգային ստանդարտի ներդնման աջակցություն: