Վայոց Ձորի մարզի Գնիշիկ համայնքում անտառների վերականգնման պլանի մշակում

Նախագծի նկարագրություն

Վայոց Ձորի մարզի Գնիշիկ համայնքը կարելի է համարել հանրապետության թեժ կետերից՝ կենսաբանական բազմազանության հարստությամբ։ Դրանով է կարևորվում սույն նախագիծը, որն ուղղված է վերականգնելու քայքայված էկոհամակարգերը։
ՍՈԼՅՈՒՏՈՆ-ի մասնագետները մշակել են անտառվերականգնման համապատասխան սխեմա, տեսակաշար, տեխնոլոգիա, նաև մասնագիտորեն համակարգել դաշտային աշխատանքները։

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը

2018.10-2018.11

Պատվիրատու
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ (FPWC)